skip to Main Content
Qartio How We Work

Procesy Qartio:

1. Określanie projektu:

a) Dyskusja na temat tego, na czym ogólnie polega projekt klienta
b) Definiowanie potrzeb klienta: zarządzanie projektem, rozwój, produkcja, testowanie, logistyka…
c) Klient opisuje kluczowe cele najwyższego poziomu (np. oszczędności kosztów, jakość, szybkość, staranna dostawy)
d) Qartio przygotowuje wstępną analizę projektu we współpracy z siecią partnerską
e) Wstępna ocena parametrów projektu jest dostarczana do klienta (informacje o cenach, harmonogram…)

2. Umowy
Podpisujemy umowę dostawy zawierającą następujące załączniki:

a) Oświadczenie o pracy (SOW), w którym opisano główne obowiązki i oczekiwane rezultaty
b) Informacje o cenach
c) Harmonogram
d) Umowa dotycząca raportowania
e) Lista głównych osób kontaktowych
f) Ogólne warunki

3. Rozpoczęcie projektu

a) Operacyjne spotkanie rozpoczynające, na którym obecne są wszystkie kluczowe osoby
b) Podsumowanie celów, harmonogramy, sieć kontaktów, porozumienie dotyczące raportowania

4. Realizacja projektu

a) Zarządzanie projektem
b) Śledzenie za ustalonym harmonogramem
c) Monitorowanie kosztów
d) Raportowanie zgodnie z umową
e) Monitorowanie wyników

Back To Top