skip to Main Content
Ogólne Obserwacje Dotyczące Outsourcingu

Ogólne obserwacje dotyczące outsourcingu

Share:

Czym jest outsourcing?

Ogólnie outsourcing oznacza przeniesienie odpowiedzialności za produkt lub usługę na stronę trzecią. Celem outsourcingu są często oszczędności kosztów, elastyczność w zakresie zasobów, koncentracja na podstawowej działalności, łatwy dostęp do wiedzy i umiejętności, unikanie niepotrzebnych inwestycji, poprawa czasu wprowadzania produktów na rynek itp. Kiedy realizowany jest pełny potencjał outsourcingu, pozycja firmy w konkurencyjnym środowisku międzynarodowym jest zabezpieczona.

 

Zagadnienia związane z outsourcingiem

Wymagane są pewne umiejętności i wiedza, aby w pełni wykorzystać zalety outsourcingu lub podwykonawstwa na dużą skalę. Outsourcing może powodować szereg czynników ryzyka. Największym problemem często jest to, że klient nie jest w stanie jasno zdefiniować obiektu outsourcingu. Tak więc partner outsourcingowy dostarczający towary lub usługi nie jest w stanie osiągnąć zadowalających wyników. Przyczynami takich sytuacji mogą być błędy w komunikacji, braki w procesie outsourcingu i problemy z kompetencjami. Ewentualne problemy często się mnożą, jeśli podwykonawca lub partner outsourcingowy jest z innego kraju. W takim przypadku problemy mogą być spowodowane różnicami w rozumieniu pojęć jakości i obowiązków, oraz różnych kultur biznesowych itp.

 

Jak uniknąć ryzyka związanego z outsourcingiem lub podwykonawstwem?

Wszystkie problemy to problemy z komunikacją. W tym uogólnieniu jest pewna prawda. Będą Państwo potrzebować:

  1. Wzajemne i uzgodnione zrozumienie pożądanego rezultatu
  2. Zarządzanie ludźmi i sprawami
  3. Przejrzyste monitorowanie i sprawozdawczość.

Te trzy filary sukcesu to kluczowe kompetencje Qartio.

Back To Top