skip to Main Content
Polska – Dom Nowoczesnego Przemysłu Wytwórczego

Polska – dom nowoczesnego przemysłu wytwórczego

Share:

Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, a także członkiem strefy Schengen. Ludność Polski wynosi około 38 milionów. Polska ma długą tradycję w przemyśle wytwórczym. Przemysł produkcyjny – ten sektor obejmuje około 25% polskiej gospodarki. Polska gospodarka jest szóstą co do wielkości w UE. Wzrost gospodarczy w Polsce był silny w ostatnich latach. PKB podwoił się w ciągu dziesięciu lat. Wzrost gospodarczy opiera się na rozsądnej polityce, wsparciu funduszy strukturalnych UE, niskim koszcie pracy i deprecjacji polskiej waluty, złotego. Głównymi produktami eksportowymi przemysłu produkcyjnego są maszyny i pojazdy, które wytwarzają około 40% całkowitej wartości eksportu. Około 80% polskiego eksportu kierowane jest do strefy UE.

Back To Top