skip to Main Content
Qartion Strategiapäivien Satoa

Qartion strategiapäivien satoa

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ukraina, henkilöstövälitys ja alihankinta palveluliiketoimintana olivat aiheita joiden parissa tehtiin toimintasuunnitelmia Qartion strategiapäivillä, joita vietettiin tällä kertaa suosiollisissa sääolosuhteissa meren äärellä. Kuten tavallista, Qartion organisaation kaikki osa-alueet olivat edustettuina.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Qartion Missio, Visio ja Strategia säilyvät muuttumattomina. Näiden toimintamme peruspilareiden tueksi sovittiin joukko toimenpiteitä, joista tärkeimmät alla.

 

  1. Qartion etabloituminen Ukrainaan

  • Qartiolla on jo tehty pohjatyötä Ukrainan strategian toteuttamiseksi. Seuraava vaihe on pystyttää Ukrainaan Qartion Puolan toimintoja vastaava rakenne, johon kuuluvat paikallinen projektien valvonta sekä kattavan alihankintaverkoston luominen.  Alihankinnan siirtyminen Ukrainaan on meneillään oleva trendi. Qartion Puolan toimintojen tiiviit suhteet Ukrainaan auttavat huomattavasti tämän taktisen askeleen käytännön toteutuksessa.

 

  2. Alihankinnan liiketoiminta-alueiden laajennus

  • Qartio jatkaa Suomalaisten teollisuusyritysten alihankintatarpeiden luotettavana toimittajana. Qartion toiminta laajenee seuraaville liiketoiminta-alueille:
    • Henkilöstön vuokraus kriittisille sektoreille, joita Suomessa vaivaa työvoimapula. Näitä kasvun mahdollistavia resursseja ollaan vailla muun muassa teknologiateollisuudessa (esimerkiksi koneistajat, hitsaajat).
    • Ohjelmistoteollisuuden alihankinta. Suomessa on koodaripula. Qartiolla on tarjota useita käyttökelpoisia malleja, joilla ohjelmistoteollisuutta voidaan palvella.

 

  3. Siirtyminen kaksisuuntaiseen toimintamalliin

  • Qartion ulkomailla sijaitsevat toiminnot toimivat luonnollisena väylänä alihankintamaiden yritysten vientiponnisteluille Skandinaviassa. Näiden yritysten sparraaminen Suomen ja muiden pohjolan maiden vientimarkkinoille on suoraviivaista jatkoa alihankinnalle.

 

Qartio jatkaa ulkoistamisen ja alihankinnan kehittämistä nykyaikaiseksi palveluliiketoiminnaksi. Matka on hyvällä alulla, ja uskomme nyt sovittujen toimenpiteiden vievän tavoitteitamme taas hyvän matkaa oikeaan suuntaan.

Back To Top