skip to Main Content

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Qartio Oy, Näsebackantie 25, 68500 Kruunupyy, www.qartio.fi
 2. Rekisteriasiat
  Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa kehitysjohtaja Reijo Kinnunen. Email. reijo.kinnunen@qartio.fi / Puh. 0400 701 834
 3. Rekisterin nimi
  Rekisterien nimet ovat uutiskirje, yhteydenotot ja asiakkaat.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on yrityksen uutiskirjeen lähetys, yrityksen markkinointiviestintä ja asiakasrekisterin ylläpito. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  – Nimi
  – Sähköpostiosoite
  – Puhelinnumero
  Sivustojen käytöstä kerätään myös yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat
  – ladatut sivut
  – ajankohta
  – verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.
  Tallennamme myös käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, esimerkiksi suoralla sähköpostiviestillä tulleet yhteydenotot, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan Yrityksen uutiskirjeen kautta ja muulla tavalla tulleiden pyyntöjen mukaisesti.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle.
 8. Tietojen poistaminen
  Tilaajaa koskevia tietoja voidaan poistaa tilaajan vaatimuksesta mistä syystä tahansa.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS-suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana.
 10.  Kielto-oikeus
  Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Back To Top