skip to Main Content
Allmänna Observationer Om Outsourcing

Allmänna observationer om outsourcing

Share:

Vad betyder ens outsourcing?

Generellt betyder outsourcing att man överför ansvaret för en produkt eller tjänst till en tredje part. Målet med outsourcing är ofta att spara kostnader, bli mer flexibel med resursfördelning, kunna fokusera på kärnverksamhet, få enkel tillgång till kunskap och färdigheter, undvika onödiga investeringar, förkorta tiden det tar att få ut produkter på marknaden etc. När outsourcingens fulla potential uppnås är företagets plats i den hårda konkurrens som råder internationellt säkrad.

 

Outsourcingens utmaningar

Det krävs en del färdigheter och kunskaper för att förverkliga alla fördelar med outsourcing eller storskalig legotillverkning. Outsourcing kan föra med sig ett antal riskfaktorer. Det största problemet är ofta att kunden inte tydligt kan definiera objekten för outsourcingen. Då kan outsourcingpartnern som ska leverera varorna och tjänsterna inte göra det på ett tillfredsställande sätt. Orsaken att man hamnar i den typen av situation kan vara dålig kommunikation, brister i outsourcingprocessen och kompetensrelaterade problem. De problem som kan uppstå mångdubblas ofta om underleverantören eller outsourcingpartnern finns utomlands. I de fallen kan problemen ligga i olika uppfattningar om kvalitet och ansvar, annan affärskultur etc.

 

Hur undviker man risken i outsourcing eller legotillverkning?

Alla problem är kommunikationsproblem. Det ligger en viss sanning i den här generaliseringen. Ni kommer att behöva:

  1. Ömsesidig och överenskommen förståelse för vad önskat resultat är
  2. Management av människor och saker
  3. Transparent uppföljning och rapportering

 

Dessa tre nycklar till framgång är Qartios kärnkompetenser.

Back To Top