skip to Main Content
Qartio How We Work

Qartios process:

1. Definition av projekt

 1. Diskussion om vad kundens projekt handlar om
 2. Att definiera kundens behov: projektledning, utveckling, tillverkning, testning, logistik…
 3. Kunden beskriver de centrala målen på hög nivå (t.ex. kostnadsbesparingar, kvalitet, snabbhet, leveransnoggrannhet)
 4. Qartio förbereder en preliminär analys av projektet tillsammans med Qartios partnernätverk.
 5. Preliminär bedömning av projektets parametrar överlämnas till kunden (prisinfo, tidsplan…)

2. Avtal

Leveranskontraktet signeras, inklusive följande bilagor:

 1. Uppdragsbeskrivning (Statement of Work, SOW) där alla huvudansvarsområden och förväntade resultat finns beskrivna
 2. Prisinfo
 3. Tidsplan
 4. Överenskommelse om rapportering
 5. Lista över huvudsakliga kontaktpersoner
 6. Allmänna villkor

3. Kick-off för projektet

 1. Operativt kick-offmöte med alla nyckelpersoner närvarande
 2. Sammanfattning av mål, tidsplan, kontaktnätverk, rapporteringsöverenskommelse

4. Projektets förverkligande

 1. Projektledning
 2. Uppföljning av tidsplan
 3. Uppföljning av kostnader
 4. Rapportering enligt överenskommelse
 5. Uppföljning av resultat
Back To Top