skip to Main Content

Qartio är Er partner för tillväxt och expansion till nya områden

För att klara sig i dagens hårda konkurrensklimat behövs flexibilitet och kostnadseffektivitet som kan vara svåra att uppnå enbart med företagets egna resurser. Flaskhalsar i produktion och utveckling gör det svårt att utnyttja den ekonomiska uppgångens potential fullt ut. På liknande sätt kan det vara svårt och kostsamt att gå ner i kapacitet när efterfrågan på marknaden minskar. Outsourcing leder till betydande kostnadsbesparingar och mer effektivitet i produktionen. Qartio hjälper Er att minska riskerna med outsourcing eller legotillverkning och gör det möjligt för Er att nå Er fulla positiva potential.

Arto Kinnunen Qartio

Operativ chef

ARTO KINNUNEN

Arto Kinnunen, M.Sc. Arto är en erfaren projektledare med omfattande kunskaper inom områdena utveckling, tillverkning och testning. Arto har utmärkt situationsmedvetenhet och är mycket bra på att identifiera risker och hantera kriser.

+358 40 7700 744
PIOTR OLEDZKI

Landschef, Polen

PIOTR OLEDZKI

Piotr Olezki, MA. Piotr har lång erfarenhet av höga operativa ledningsposter inom tillverkningsindustrin. Hans specialområden inkluderar internationella projekt och verksamhetsförbättring. Piotr leder Qartios verksamhet i Polen.

+48 690 511 861
Mika Leskinen

Projektkonsult

MIKA LESKINEN

Mika Leskinen, eMBA, BSc. Mika är en erfaren projektledare med gott ledarskap. Mika jobbar i Qartios kundgränssnitt och försäkrar sig om att kundens projekt utförs på ett tillfredsställande sätt.

+358 44 974 1100
Olga Oledzka

Projektkoordinator, Polen

OLGA OLEDZKA

Olga Oledzka har redan en lång historia av att arbeta med polska industriföretag. Olga är Qartios projektkoordinator och vår kontaktperson för de lokala partnerföretagen i Polen.

+48 79 3550 334

Qartios värderingar är, tilsammnas med Uppdrag, Vision och Strategi, synliga i vårt vardagliga arbere

Pålitlighet

Vi levererar det vi lovar. Vi förutser riskfaktorer innan de blir ett verkligt problem. Vi står vid kundens sida med rakt och öppet sinne.

Flexibilitet

Vi garanterar ett smidigt samarbete utan krångel. Vi erbjuder våra tjänster med gemensam kontaktpunkt (”One-Stop Shop”) som garanterar flexibel och effektiv hantering i alla stadier av partnerskapet.

Vi gör vår hemläxa

Qartios professionella team går in på djupet av kundens fordringar för att kunna ge de bästa lösningarna.

Uppdrag

Vi hjälper företag att lyckas i en affärsvärld som alltid är i förändring.

Vision

Vi är den BÄSTA partnern för ett företag som vill koncentrera sig på sina kärnkompetenser och samtidigt spara kostnader genom outsourcing av produktion eller några andra av företagets funktioner.

Strategi

Vi väljer ut bästa möjliga partners och kontrollerar också konstant att kvalitet och pålitlighet lever upp till förväntningarna.

Back To Top