skip to Main Content
Polen – Den Moderna Tillverkningsindustrins Hem

Polen – den moderna tillverkningsindustrins hem

Share:

Polen är medlem i Europeiska unionen och är också en av länderna i Schengenområdet. Befolkningen i Polen är omkring 38 miljoner. Polen har en lång tradition av tillverkningsindustrier. Produktionssektorn utgör ca 25% av den polska ekonomin. Den polska ekonomin är den sjätte största i EU. Den ekonomiska tillväxten i Polen har varit stark de senaste åren. BNP har fördubblats på tio år. Den ekonomiska tillväxten grundar sig på förnuftig politik, bidrag från EU:s strukturfonder, låga arbetskostnader och depreciering av den polska valutan, złoty. Produktionsindustrins huvudsakliga exportprodukter är maskiner och fordon, som utgör ca 40% av det totala exportvärdet. Ungefär 80% av den polska exporten går till EU.

Back To Top