skip to Main Content
Qartio Toimintatapa

Qartion prosessi:

1. Projektin määrittely

 1. Keskustellaan mistä asiakkaan projektissa on oikeastaan kyse
 2. Määritellään mitä asiakas tarvitsee; Projektinhallinta, suunnittelu, valmistus, testaus ja logistiikka
 3. Asiakas kuvailee projektin tärkeimmät ylätason tavoitteet oman yrityksensä näkökulmasta (Esim. säästöt, laatu, nopeus ja toimitusvarmuus)
 4. Qartio tekee esiselvityksen projektista oman verkostonsa kanssa
 5. Alustavat arviot projektin parametreista, kuten hinta ja aikataulut toimitetaan asiakkaalle

2. Sopimukset

Allekirjoitetaan tilaussopimus, jonka liitteenä:

 1. Työnkuvaus, jossa projektin päävastuut ja halutut tulokset on kirjattu selkeästi
 2. Sopimus hinnoittelusta
 3. Aikataulutus
 4. Sopimus raportoinnista
 5. Kontaktihenkilöiden lista
 6. Yleiset sopimusehdot

3. Projektin aloitus

 1. Operatiivinen aloituspalaveri, jossa avainhenkilöt ovat läsnä
 2. Kerrataan vielä tavoitteet, aikataulut, kontaktiverkosto, raportointi

4. Projektin suoritus

 1. Projektin johtaminen
 2. Aikatauluseuranta
 3. Kustannusseuranta
 4. Raportointi sovitusti
 5. Tavoitteiden toteutumisen todentaminen
Back To Top