skip to Main Content
Ulkoistaminen Ja Alihankinta Qartion Tapaan – Nykyaikaista Palveluliiketoimintaa

Ulkoistaminen ja alihankinta Qartion tapaan – nykyaikaista palveluliiketoimintaa

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ulkoistaminen ja alihankinta Qartion tapaan – nykyaikaista palveluliiketoimintaa.

Kauppalehden mukana 28.9.2018 jaettu ulkoistaminen liite, jossa Qartio Oy:n Operatiivisen Johtajan, Arto Kinnusen kirjoitus. Luettavissa myös mediaplanetin businessoppaassa

Miksi modernit toimintamallit juurtuvat kovin hitaasti perinteisille aloille, vaikkapa teollisuuden alihankintaan ja ulkoistamiseen? Digitalisaation ja palvelukeskeisyyden aikakaudella tarvitaan aivan uudenlaista otetta, jossa alihankinnan kohteena oleva hyödyke tarjotaan asiakkaalle kokonaispalveluna, jolloin asiakkaan riski ja työmäärä minimoituu. Tällainen toimintamalli korostaa projektinhallinnan merkitystä alihankintaprosessissa.

Projektinhallinnan perusasiat kuntoon. Alihankintaprojekti tulee aina aloittaa kunnollisella määrittelyllä, jotta osapuolet varmasti ymmärtävät mitä ollaan tekemässä, millä aikataululla ja kenen voimin. Koko projektin ajan tarvitaan lisäksi täysin läpinäkyvä seuranta ja raportointi, kaikkiin suuntiin. Viimeisimpänä onnistumisen edellytyksenä asioita ja ihmisiä pitää johtaa määrätietoisesti. Ei saa olla epäselvää mistä apu ja vastaus löytyvät mihin tahansa ongelmaan ja kysymykseen.Miten ulkoistamisen ja alihankinnan tulisi sitten toimia käytännössä? Vastaus on: Periaatteella tilaa ja unohda. Anna jonkun muun huolehtia siitä, että lukemattomat yksityiskohdat löytävät paikkansa, että tieto kulkee, että kaikki tietävät velvollisuutensa.Qartio tarjoaa suunnittelun, valmistuksen, testauksen ja logistiikan kokonaispalvelukonseptia. Qartion omat paikalliset resurssit ovat jatkuvasti läsnä siellä missä alihankintaverkostokin sijaitsee. Paikallinen läsnäolo mahdollistaa nopean reagoinnin ja mutkattoman kommunikoinnin. Tässä kohtaa digitalisaatio ei korvaa ihmistä.

Säilytä fokus. Yritysten tulisi yhä enemmän keskittyä omaan liiketoimintaympäristöönsä ja sen nopeisiin muutoksiin. Kovaan kilpailuun tulee vastata laittamalla resursseja tuotteiden ydininnovaatioihin, kilpailuetuihin, myyntiin ja markkinointiin. Tuotteen valmistaminen onnistuu globaalissa toimintaympäristössä melkeinpä missä tahansa, mutta silti ei ole yhdentekevää MITEN tämä prosessi hoidetaan. Yrityksen kassavirta kun tulee vasta niistä valmiista tuotteista.
ulkoistaminen alihankinta sopimusvalmistus qartio 
Back To Top