skip to Main Content
Yleistä Ulkoistuksesta

Yleistä ulkoistuksesta

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mitä ulkoistaminen oikeastaan on?

Ulkoistaminen ymmärretään yleisesti tuotteen tai palvelun siirtämiseksi kolmannen osapuolen tehtäväksi. Ulkoistamisella tavoitellaan monesti kustannussäästöjä, joustavaa resursointia, yrityksen fokuksen säilyttämistä ydinbisneksessä, tietojen ja taitojen helppoa saatavuutta, tarpeettomien investointien välttämistä, tuotteen markkinoillesaattamisen nopeuttamista jne. Toteutuessaan nämä tavoitteet auttavat yrityksen pärjäämistä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Ulkoistamisen haasteellisuus?

Ulkoistaminen tai alihankinnan laajamittainen käyttö on taitolaji. Ulkoistamisessa voi piillä monia ongelmia, jos palapelin kaikki palaset eivät ole kohdallaan. Suurin ongelma on monesti se että tilaaja ei tarkalleen osaa määritellä mitä oikeastaan tilaa ja toimittaja ei tiedä mitä tarkalleen on tilattu. Perimmäinen ongelmien syy on tiedonkulun katkokset, ulkoistusprosessin osittainen tai täydellinen puuttuminen sekä kompetenssipuutteet. Mahdolliset ongelmat moninkertaistuvat kun siirrytään ulkomaiseen alihankintaan tai ulkoistukseen. Mukaan tulevat erilaiset laatukäsitykset, epäselvyydet vastuissa, erilainen “maan tapa”, erilaiset bisneskulttuurit jne.

Miten ulkoistuksen tai alihankinnan haasteet voidaan välttää?

Kaikki ongelmat ovat perimmiltään kommunikointiongelmia. Tässä tunnetussa yleistyksessä on kuitenkin monen ongelman ydin. Tarvitaan:

  1. Molemminpuolinen ymmärrys sovituista tavoitteista
  2. Asioiden ja ihmisten johtamista
  3. Läpinäkyvä seuranta ja raportointi

Yllä mainitut kolme onnistumisen peruskiveä ovat Qartion ydinosaamista.

Back To Top